Portal Home > Knowledgebase > FAQ - Biežāk uzdotie jautājumi > WordPress "Not Acceptable" kļūdas paziņojums

WordPress "Not Acceptable" kļūdas paziņojums

Ja pieslēdzoties WordPress administrācijai saņemat kļūdas paziņojumu "Not Acceptable", problēmu varat novērst šādā veidā:


Jāizveido .htaccess failu WordPress direktorijā ar šādu saturu (Ja .htaccess fails jau eksistē, šo tekstu jāpievieno faila beigās):


<Files ~ "^wp-login.php">
Order deny,allow
Deny from all

Allow from x.x.x.x
</Files>

 
 x.x.x.x aizstājiet ar savu IP addresi.Also Read