Domēnu reģistrācijas noteikumi
Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc domēna pieteikšanas, pieteikuma izskatīšanas un domēna vārda lietošanas tiesības apmaksas. Par sekmīgu domēna reģistrāciju uz e-pastu tiek izsūtīts apstiprinājums.

Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas reģistrācijas brīdī ir brīvs.

Domēna vārda pieļaujamie simboli
Domēna vārda garumam ir jābūt no 2 līdz 64 simboliem, vai no 3 līdz 64 simboliem, atkarībā no domēna zonas.
Pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti. Bez burtiem domēna vārdā pieļaujami arī cipari un domuzīme “-“. Domuzīmi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
Domēnu reģistrācijas kārtība
Jāaizpilda pieteikums https://area.lv
Pēc pieteikuma aizpildes uz Jūsu e-pastu tiks izsūtīts rēķins, pēc kura apmaksas tiks veikta domēna reģistrācija
Domēns tiek reģistrēts dienā, kad ir tikusi veikta rēķina apmaksa
*SIA „Area IT” nenes atbildību situācijās, kad starplaikā starp Jūsu reģistrācijas formas aizpildīšanu un maksājuma saņemšanu domēns jau ir reģistrēts vai ir mainījusies domēna reģistrācijas cena.

Domēna lietošanas termiņa pagarināšana

30 dienas pirms domēna vārda lietošanas termiņa beigām tiek automātiski sagatavots un uz e-pastu izsūtīts rēkīns par domēna lietošanas tiesību pagarināšanu uz nākamo periodu. Šis rēķins ir jāapmaksā rēķinā norādītajā terminā (30 dienu laikā)
Ja maksājums nav veikts rēķinā norādītajā terminā, domēna lietošanas termiņš var netikt pagarināts un domēna vārds var tikt dzēsts no datubāzes
Nokavēta maksājuma gadījumā, pastāv iespēja veikt domēna atjaunošanu. Domēna atjaunošanas maksa ir 75 EUR + PVN. Domēnus iespējams atjaunot līdz 14 dienām pēc apmaksas termiņa beigām.
* Par maksājumu veikšanu rēķinā norādītajā termiņā ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.