Rezerves kopēšanas/backup politika Drukāt

  • 10

Kā tiek nodrošināta lietotāju datu drošība

Area IT veic dalītā hostinga (shared hosting) klientu kontu rezerves kopēšanu vienu reizi diennaktī un rezerves kopijas tiek uzglabātas 2 nedēļas. Rezerves kopijas vecākas par 2 nedēļām tiek aizstātas ar jaunākajām rezerves kopijām. Papildus rezerves kopiju veidošanai, visi hostinga serveri izmanto RAID-10 diska masīvus, kas nodrošina papildus drošību pret datu bojājumiem/zudumiem disku bojājumu gadījumā.

Rezerves kopiju pieejamība lietotājiem

Rezerves kopiju primārais mērķis ir pasargāt datus no zudumiem/bojājumiem, kas var rasties tehnikas vai programmatūras kļūdu dēļ. Atbildību par visiem datiem, ko esat novietojuši uz servera, uzņematies Jūs, bet gadījumā, ja nepieciešama datu atjaunošana, varat to paveikt no cPanel, izmantojot tur pieejamo R1Soft Restore Backups rīku. Instrukcijas datu atjaunošanai ir pieejamas šeit:

Kā atjaunot failus/direktorijas no rezerves kopijas?
Kā atjaunot mysql datubāzes no rezerves kopijas?

Ja datus neizdodas atjaunot, izmantojot norādījumus šajās instrucijās, piedāvājam datu atjaunošanu veikt Jūsu vietā - pakalpojuma izmaksas ir 25 EUR + PVN.

Vai es varu paļauties tikai uz Area IT veidotajām datu rezerves kopijām?

Kaut arī mēs darām visu iespējamo, lai veiktu regulāras un drošas visu datu rezerves kopijas, iesakām klientiem veikt regulāru rezerves kopēšanu saviem failiem un datubāzēm.

Rezerves kopiju izveidošana ir ērta un bezmaksas. Pilnu rezerves kopiju Jūs varat izveidot no cPanel, ejot uz "Backups" -> "Download or Generata a Full Website Backup".

Atbildību par visiem failiem un datiem, ko esat novietojuši uz servera, uzņematies Jūs. Area IT neuzņemas atbildību par situācijām, kad rezerves kopijas var nebūt pieejamas jebkāda iemesla dēļ, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar bojātiem datiem, aparatūras kļūmēm vai darbinieku neuzmanības.


Vai šī atbilde Jums noderēja?

« Atpakaļ