Kā novērst brute force uzbrukumus WordPress? Drukāt

  • 26

Lai novērstu brute force uzbrukumus "wp-login.php", Jūs varat uzstādīt kādu WordPress paplašinājumu, kā piemēram:

http://wordpress.org/extend/plugins/limit-login-attempts/
 
Alternatīvi Jūs varat izveidot .htaccess failu WordPress direktorijā ar šādu saturu:

<Files ~ "^wp-login.php">
Order deny,allow
Deny from all

Allow from x.x.x.x
</Files>

 
Lūdzu aizstājiet x.x.x.x ar savu IP addresi.

Ja .htaccess fails jau eksistē, šo tekstu jāpievieno faila beigās.

Vai šī atbilde Jums noderēja?

« Atpakaļ