Portal Home > Knowledgebase > Joomla > Kā novērst brute force uzbrukumus Joomla?

Kā novērst brute force uzbrukumus Joomla?

Lai novērstu brute force uzbrukumus Jūsu Joomla instalācijas administrācijas daļai "/administrator", Jūs varat uzstādīt kādu Joomla paplašinājumu, kā piemēram:

http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/login-protection/22982
 
Alternatīvi Jūs varat izveidot .htaccess failu Joomla instalācijas /administrator direktorijā ar šādu saturu:
 
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from x.x.x.x
 
 
Lūdzu aizstājiet x.x.x.x ar savu IP addresi.


Also Read